W dniach 18 - 21 grudnia 2017 roku zorganizowana została Wigilia dla uczestników wszystkich grup. Na zajęciach omawiane były tradycje i zwyczaje świąteczne w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez nauczycielkę, rodziców oraz uczestników słuchaliśmy kolęd w języku niemieckim.

Młodzież z grup średniozaawansowanych i z grupy zaawansowanej  porównywała tradycje świąteczne w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w Liechtenstein oraz urozmaicała spotkanie śpiewaniem kolęd w języku niemieckim.

Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w spotkaniu otrzymali świąteczne upominki ufundowane przez Radę Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.