Uprzejmie donosimy, że dnia 19 kwietnia odbył się konkurs Tongue Twisters, w którym 13 uczestników z kół języka angielskiego zmagały się z łamańcami językowymi w trzech kategoriach wiekowych: I –   uczestnicy kl. II-III SP

                   II -   uczestnicy kl. IV-V   SP

                 III – uczestnicy kl. VI-VII SP

W każdej kategorii wiekowej jury w składzie: p. Inka Serdakowska-Słowik p. Katarzyna Zaspa

i p. Hanna Radzyńska przyznało dyplomy, nagrody książkowe, długopisy i gadżety językowe. Nagrody książkowe i długopisy ufundowała Rada Rodziców MDK , gadżety językowe wydawnictwo Macmillan.

Laureaci w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

I kategoria: I miejsce   – Jan Szymański

                       II miejsce - Iga Kochanowska

                      III miejsce – Lena Żeromińska ex aequo Kuba Naliwajski

                       IV miejsce - Paula Walaszczyk

                      

II kategoria: I miejsce –   Maja Krysiak

                       II miejsce -   Lilianna Domeradzka

                       III miejsce – Karolina Elijasik

                       IV miejsce - Filip Sadowski

III kategoria:  

                       II miejsce - Maciej Elijasik

                       III miejsce – Dominik Tomczak

                        

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy talentu i wytrwałości w rozwijaniu swoich umiejętności językowych i dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że Wasze sukcesy będą zachętą dla innych do uczestnictwa w następnych konkursach. Dziękujemy jurorom konkursu p. Ince Serdakowskiej i p.Katarzynie Zaspie. Dziękujemy p. Agnieszce Wrzesińskiej za pomoc w przygotowaniu dyplomów, Radzie Rodziców za ufundowanie nagród , wydawnictwu Macmillan za gadżety językowe oraz p. Dyrektor Bożenie Komorowskiej za wsparcie w przygotowaniu konkursu.

                                                                                                     Organizator:

                                                                                                Hanna Radzyńska