Dnia 14 czerwca 2018 r. został zorganizowany na terenie Młodzieżowego Domu Kultury KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO dla uczestników kół języka niemieckiego. Uczniowie klasy VI i VII zmagali się z testami jednokrotnego wyboru składającymi się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostały 3 odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna.

Pierwsze miejsce zajęła Julita Jaskulska, drugie miejsce Liliana Wielkopolan, natomiast trzecie miejsce ex aequo zdobyły Julia Klimczak oraz Daria Gąbka.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy MDK. Nagrody i dyplomy zostały wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dnia 21 czerwca 2018 r.

Gratulujemy!!!