Jak co roku tym razem 8 października 2018 dzieci będące reprezentantami szkół z Gminy Aleksandrów posadziły wspólnie drzewo – sosnę pospolitą na terenie MDK w związku z obchodami Święta Drzewa. To nasze czternaste drzewo posadzone w Aleksandrowie. Wszyscy przekazaliśmy życzenia dla posadzonego drzewa; aby było zdrowe, silne, wydało wspaniałe owoce itp. Później odbyły się warsztaty plastyczne, na których uczestnicy tworzyli kolaż pt.” sowy mieszkańcy drzew”. Powstały cztery wspaniałe prace, które dzieci zabrały do swoich szkół. Na zakończenie każdy uczestnik wykonał kompozycje przedstawiającą ptaszka w gniazdku .

Organizatorem przedsięwzięcia jest nauczyciel  MDK Pani Joanna Tarczyńska, która prowadzi koła plastyczne. Serdeczne podziękowania należą się Pani Małgorzacie Świątczak za pomoc i zaangażowanie

.