Dnia 23 marca odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie doroczny konkurs "Wokalne Potyczki". Brały w nim udział zarówno zespoły, jak i soliści. Zgłosiło się ponad 100 wykonawców z całego województwa, w związku z tym poziom zmagań był bardzo wysoki. Spośród  uczestników jury wyróżniło dwójkę wokalistów z naszego MDK: Aleksandrę Stasiak i Mateusza Brockiego, natomiast w kategorii zespołów II miejsce przyznało grupie "Humorki". Oprócz wymienionych naszą placówkę reprezentowali: Ariana Stasiak, Julia Kominiak, Basia Cyganek, Wincenty Świercz, Zuzia Lipska, Amelia Olechnowicz, Iza Jasińska i Martyna Janik. Uczestników do konkursu przygotowały panie Renata Banacka-Walczak, Bożena Komorowska i Małgorzata Domeradzka.