Konkurs dla wszystkich uczestników kół MDK

                         Tongue Twisters ( łamańców językowych)

 

Cel konkursu: popularyzacja nauki języka angielskiego poprzez ćwiczenie trudnej

                         wymowy języka angielskiego wykorzystując popularne tongue

                         twisters . Zachęcanie do wspólnych przedsięwzięć uczestników

                         różnych kół w MDK.

Data konkursu: 25. 04. 2019r. sala 33 w MDK, godz.17

Regulamin konkursu:

 

  1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel, opiekun kół języka

   angielskiego – Hanna Radzyńska.

  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik zajęć w MDK, który do

   dnia 23 kwietnia 2019 roku zgłosi swój udział i dostarczy p. H.Radzyńskiej

   treść 'tongue twister'a' ( łamańca językowego).

  1. Uczestnik konkursu sam dokonuje wyboru prezentowanego 'tongue twister'a' np.

   ze strony http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters

  1. Prezentacje uczestników oceniane będą pod względem płynności wymowy,

   oryginalności i trudności tekstu.

  1. W konkursie zostaną przyznane nagrody w 3 kategoriach wiekowych:

   I kategoria: dzieci 8 - 10 lat; II kategoria: młodzież 11-15 lat, III kategoria:

   młodzież 15 plus.

  1. Sponsorami nagród jest Rada Rodziców MDK .
  2. Organizator konkursu powoła komisję jurorów oceniających prezentacje 'tongue

   twisters', której skład ogłosi w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 25.04.2019 roku.