Informujemy , że konkurs Tongue Twisters ( łamańców  językowych) odbędzie się dnia 21 maja 2019 (wtorek) o godzinie 16:00 w sali 33 MDK! Zgłoszenia do 20 maja do godziny 20:00 do p. H. Radzyńskiej s.44 MDK.  Zapraszamy!