Z radością donosimy, że dnia 21 maja odbył się konkurs Tongue Twisters, w którym uczestnicy zajęć w MDK zmagali się z łamańcami językowymi w trzech kategoriach wiekowych:

                     I –   uczestnicy 8-10 lat

                   II -   uczestnicy 11-14 lat

                   III – uczestnicy 15 +

W każdej kategorii wiekowej jury w składzie: p. Renata Banacka-Walczak p. Eryk Walczak

i p. Hanna Radzyńska przyznało dyplomy, nagrody książkowe i gadżety językowe. Nagrody ufundowała Rada Rodziców MDK , gadżety językowe wydawnictwo Macmillan.

Laureaci w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

I kategoria: I miejsce   –     Tymon Stępień

                    II miejsce -       Paula Walaszczyk ex aequo Jan Szymański

                    III miejsce –     Daria Olczak

                    Wyróżnienie - Kacper Łyczek

                      

II kategoria: I miejsce –         Karolina Elijasik

                     II miejsce -         Antonina Karnicka

                    III miejsce –     Dawid Cieślak

                        

III kategoria:  

                       II miejsce -   Mateusz Brocki

                       III miejsce – Aleksandra Jóźwiak

                        

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy talentu i wytrwałości w rozwijaniu swoich umiejętności językowych i dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że Wasze sukcesy będą zachętą dla innych do uczestnictwa w następnych konkursach. Dziękujemy jurorom konkursu: p. Renacie Banackiej-Walczak i p. Erykowi Walczakowi. Dziękujemy p. Agnieszce Wrzesińskiej za pomoc w przygotowaniu dyplomów, Radzie Rodziców za ufundowanie nagród , wydawnictwu Macmillan za gadżety językowe oraz p. Dyrektor Bożenie Komorowskiej za wsparcie w przygotowaniu konkursu.

                                                                                                      Organizator:

                                                                                                 Hanna Radzyńska