Drukuj

 

Drodzy rodzice i wychowankowie.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącym bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa:

"Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Młodzieżowego Domu Kultury", które znajdują się na tablicy ogłoszeń w placówce.

 

 

By wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami,  utworzyliśmy anonimową skrzynkę na sygnały, która znajduje się na ścianie przy wejściu do placówki obok tablicy ogłoszeń.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa:

BEZPIECZNA SZKOŁA  "Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole", który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

BEZPIECZNA SZKOŁA  "Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/