Kolejny raz z okazji Europejskiego Dnia Języków 24 września 2019 r. na terenie Młodzieżowego Domu Kultury zostały zorganizowane zajęcia integracyjne pt.Quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych” dla uczestników kół: języka angielskiego i niemieckiego. Dzieci w wymieszanych grupach zmagały się z pytaniami quizowymi na temat krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Spośród grup wyłoniono zwycięzców, którzy wykazali się dużą wiedzą na pytania quizowe. Za swój wysiłek uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi gadgetami, ale większą nagrodą była świadomość wiedzy, którą już posiadają i którą mogą jeszcze lepiej rozwinąć na zajęciach w swoich kołach w MDK.

Celem zajęć integracyjnych było promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy i zachęcenie dzieci i młodzieży z naszej placówki do uczenia się języków obcych, gdyż różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Zajęcia przygotowały i poprowadziły: Hanna Radzyńska i Katarzyna Zaspa.