Jak co roku tym razem 7 października 2019 dzieci będące reprezentantami szkół z Gminy Aleksandrów posadziły wspólnie drzewo – srebrny świerk na terenie MDK w związku z obchodami Święta Drzewa. To nasze piętnaste drzewo posadzone w Aleksandrowie. Wszyscy przekazaliśmy życzenia dla posadzonego drzewa; aby było zdrowe, silne, żyło długo itp. Później odbyły się warsztaty plastyczne, na których uczestnicy tworzyli kolaż pt.” wiewiórki mieszkańcy drzew”. Powstały wspaniałe prace, które dzieci zabrały do swoich szkół. Na zakończenie każdy uczestnik wykonał kompozycje przedstawiającą ptaszka wyklejanego różnymi ziarenkami. .

Organizatorem przedsięwzięcia jest MDK oraz Urząd Miasta Aleksandrowa. Warsztaty są prowadzone przez Panią Joannę Tarczyńską i Małgorzatę Świątczak nauczycieli z MDK. .