Konkurs "Christmas Cracker"

Konkurs dla wszystkich uczestników kół MDK na najbardziej wystrzałowy Christmas Cracker – „strzelający upominek bożonarodzeniowy” 2019

Cel konkursu: popularyzacja wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych krajów angielskiego obszaru językowego. Zachęcanie dzieci i młodzieży do obdarowywania się prezentami wykonanymi własnoręcznie i „od serca”.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel, opiekun kół języka angielskiego – Hanna Radzyńska.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik zajęć w MDK, który do dnia 19 grudnia 2019 roku ( do godz.15:00) dostarczy p. Hannie Radzyńskiej wykonany przez siebie i podpisany imieniem i nazwiskiem przedmiot konkursu –

Christmas Cracker.

Technika wykonania Christmas Cracker jest dowolna. Wiedzę na temat wykonania crackers można zaczerpnąć z dostępnych na YouTube filmów instruktażowych.

Christmas Crackers powinny zawierać prezent niespodziankę, coś zaskakującego!

'Crackers' będą oceniane pod względem pomysłowości wykonania, estetyki, a przede wszystkim wywołanego, u oceniających jurorów, zaskoczenia.

W konkursie zostaną przyznane nagrody w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria: dzieci klas I-IV SP; II kategoria: dzieci i młodzież klas V-VIII, III kategoria: młodzież klas ponadpodstawowych.

Organizator konkursu powoła komisję jurorów oceniających prace, której skład ogłosi w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 19.12. 2019 roku.

Postanowienia końcowe:

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na demontaż przedmiotu konkursu, w wyniku którego cracker ulegnie zniszczeniu, z zachowaniem prawa do odzyskania zawartości cracker'a.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 19 grudnia 2019 roku, zostaną one zamieszczone na stronie MDK. Tego dnia zwycięzcy mogą się zgłaszać po odbiór nagród u p. Hanny Radzyńskiej.


Warsztaty z robienia Christmas Cracker!
Warsztaty odbędą się 30 listopada 2019 od godziny 10:40 do 12:45 w MDK. Warsztaty poprowadzą i udzielą niezbędnego instruktażu oraz zapewnią materiały do wykonania prac, panie Małgorzata Świątczak i Hanna Radzyńska. Prosimy o zapisanie się na listę uczestników u p.M. Świątczak do piątku 29 listopada. Chętni będą mogli zostawić swoją pracę na konkurs 'Christmas Cracker", który odbędzie się 19 grudnia 2019