XII Wojewódzki Przegląd Młodych Instrumentalistów pod patronatem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, odbędzie się w sobotę 22 lutego 2020 r.o godz. 10.00.

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie drogą pocztową, faxem lub mailem (na adres: .) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (dołączonej do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12 lutego 2020 r.
Od dnia 18 lutego 2020 r. na stronie internetowej MDK będzie podany harmonogram prezentacji.