W tym roku to wyjątkowe święto wypadło w czasie ferii zimowych. W związku z tym uroczystość dla babć i dziadków w grupie rytmiki odbyła się dopiero w lutym. Z tej okazji najmłodsi uczestnicy MDK przedstawili specjalnie przygotowany program artystyczny, złożony z piosenek i tańców oraz wręczyli wykonane wcześniej laurki.