Zgodnie z art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym informuję o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I 

UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM NA ROK 2020/2021.

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie deklaracji o kontynuowaniu udziału w zajęciach.

20 kwietnia 2020r.
godz. 11.00

23 maja 2020r.
godz. 11.00

Podanie do wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc na poszczególne zajęcia.

27 maja 2020r. godz. 11.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

1 czerwca 2020 r.
godz. 11.00

22 czerwca 2020 r.
godz. 11.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

23 czerwca 2020 r.
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 czerwca 2020 r. godz.11.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

30 czerwca 2020 r.
godz. 11.00

Rodzaj czynności

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)

3 sierpnia 2020 roku od godz. 11:00

27 sierpnia 2020 roku do godz. 11:00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

27 sierpnia 2020 roku godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 sierpnia 2020 roku godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia na zajęcia w MDK.

31 sierpnia 2020 r.
godz. 11.00