Szanowni Państwo!

25 maja 2020 roku wznawia swoją działalność Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. Proszę Państwa o dokładne zapoznanie się z procedurami , które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników MDK, a także z obowiązkami rodziców wynikającymi z zaleceń GIS.

W szczególności proszę pamiętać że:

  1. O decyzji dotyczącej powrotu uczestnika do MDK należy poinformować dyrektora placówki wysyłając uzupełnione i zeskanowane dwa oświadczenia na adres . lub dostarczyć je osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku MDK.
  2. Do MDK mogą przychodzić tylko uczestnicy zdrowi!!!
  3. Każdorazowo przed przybyciem uczestnika do MDK należy zmierzyć temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,90 C – uczestnik musi zostać w domu.
  4. Osoby odprowadzające uczestnika powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zachować                2-metrowy dystans społeczny. (Podobne zasady obowiązują podczas odbierania dzieci z placówki).
  5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wiatrołapu z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.
  6. W wiatrołapie, o ile jest to konieczne, rodzice pomagają dzieciom w przebraniu się, do szatni dziecko wchodzi samo. Podobne zasady obowiązują przy odbiorze dzieci.
  7. Uczestnicy, którzy przychodzą na zajęcia, muszą przed wejściem do budynku zdjąć maseczkę i schować ją w plecaku. Na zajęciach mogą używać tylko nowych, czystych maseczek.
  8. Przed wejściem do sal lekcyjnych uczestnicy muszą umyć lub zdezynfekować ręce.
  9. Uczestnicy nie przynoszą żadnych zbędnych przedmiotów.