Coroczny koncert instrumentalny tym razem w wydaniu internetowym. Uczestnicy kół nauki gry na pianinie, gitarze i keyboardzie prezentują swoje umiejętności na filmach, nagranych w czasie kwarantanny w domach.
Link do koncertu :
https://www.youtube.com/watch?v=23Ic64gWvas&t=2081s