Drodzy Uczestnicy i Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Państwa i nauczycieli, w Młodzieżowym Domu Kultury od dnia 1 września 2020 r. zostają wprowadzone procedury bezpiecznego pobytu uczestnika oraz procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi, a następnie o wypełnienie zamieszczonego oświadczenia. Oświadczenia te będą zbierane przez nauczycieli na pierwszych zajęciach w bieżącym roku szkolnym. Można też je pobrać, wypełnić i dostarczyć bezpośrednio w MDK (proszę pamiętać o własnych długopisach).

Informuję także, że w przypadku, gdy w placówce miałoby miejsce zawieszenie zajęć stacjonarnych zostanie uruchomiona nauka z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, wskazanych przez nauczycieli. W związku z tym proszę o informację osoby, które nie posiadają niezbędnego do tego celu sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu lub nie potrafią prawidłowo skonfigurować środowiska platformy do zdalnej nauki. Na dzień dzisiejszy nie jest planowane uruchomienie zdalnej nauki, jednak aby uniknąć potencjalnych problemów w przypadku uruchomienia kształcenia na odległość już teraz proszę osoby, które mają wyżej wymienione problemy o zgłaszanie ich do nauczycieli.

Wymienione przeze mnie dokumenty są gotowe do pobrania.

Życzę wszystkim udanego, pełnego sukcesów nowego roku szkolnego; dobrej współpracy, a przede wszystkim zdrowia.

p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

Małgorzata Domeradzka