Na zebraniu w dn. 16.IX.2020 r. Rada Rodziców ustaliła nowe wysokości składek w r. szk. 2020/21:

niemiecki – 40,00 zł./m-c (Bełdów 25,-/sem)

francuski – 40,00 zł./m-c

ang. – 40,00 zł./m-c

rytmika – 80,00 zł./sem.

piosenki – 80,00 zł./sem.

zespół wokalny – 50,00 zł./sem.

zespół taneczny – 80,00 zł./sem.

pianino – 30,00 zł./m-c

syntezator – 30,00 zł./m-c

perkusja – 30,00 zł./m-c

gitara - 30,00 zł./m-c

ukulele - 30,00 zł./m-c

plastyka – 70,00 zł./sem.

Warsztaty Młodego Plastyka– 70,00 zł./sem.

Ceramika i rzeźba– 90,00 zł. za 3 m-ce

Rysunek i malarstwo – 70,00 zł.

zesp. wok.-tan.– 80,00 zł./sem.

zesp. wok.instr. – 30,00 zł./m-c

koło inform. – 60,00 zł./sem.

Ak. Małolata – 80,00 zł./sem.

tenis stołowy – 30,00 zł./sem.

Robótki ręczne – 60,00 zł./sem.

Koło teatralno-recytatorskie – 50,00 zł./sem.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nr konta 72 8780 0007 0000 3580 1000 0001

z podaniem imienia i nazwiska dziecka, nazwy zajęć, na które uczęszcza i okresu, za jaki jest dokonywana wpłata.

 

Honorujemy zniżki wynikające z posiadania Karty Dużej Rodziny.