Młodzieżowy Dom Kultury nadal pracuje stacjonarnie, oczywiście z uwzględnieniem procedur bezpiecznego pobytu, których wszyscy przestrzegamy. W tym trudnym czasie przede wszystkim pamiętajmy o:

  • ograniczaniu przebywania na terenie placówki do niezbędnego minimum (przychodźmy najwcześniej 5 minut przed zajęciami i opuśćmy ją tuż po ich zakończeniu)
  • zakrywaniu ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu od innych osób w przestrzeniach wspólnych
  • dezynfekowaniu lub myciu rąk po wejściu do placówki
  • bezwzględnie nie przychodzimy do MDK gdy jesteśmy chorzy (nie tylko na COVID) lub na kwarantannie
  • w miarę możliwości na zajęcia, które tego wymagają, przychodzimy już przebrani, a w szatni zostawiamy tylko okrycie wierzchnie i buty
  • w miarę możliwości prosimy, aby opiekunowie nie czekali na dzieci w przedsionku, gdyż prowadzi to do niebezpiecznego gromadzenia się

Przypominam też, że udział w naszych zajęciach ma charakter dobrowolny; jeśli ktoś z uczestników lub rodziców boi się w obecnym czasie uczęszczać lub przyprowadzać dziecko na zajęcia – to oczywiście lepiej zostać w domu.

Jak do tej pory w Młodzieżowym Domu Kultury nie mieliśmy do czynienia z przypadkiem koronawirusa wśród nauczycieli ani uczestników; wierzę, że dzięki ścisłemu przestrzeganiu wymienionych zasad, będzie tak nadal.

Jednakże biorąc pod uwagę lawinowe wzrosty zachorowań w kraju być może niebawem będziemy zmuszeni do przejścia na kształcenie zdalne; dlatego też apeluję do uczestników o zalogowanie się na platformie Teams ( hasła dostępne u nauczycieli ), na której odbywać się będą zajęcia w takim przypadku.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i siły. Wierzę, że dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przetrwamy ten trudny czas.

Małgorzata Domeradzka