Drukuj

 

Młodzieżowy Dom Kultury nadal pracuje stacjonarnie, oczywiście z uwzględnieniem procedur bezpiecznego pobytu, których wszyscy przestrzegamy. W tym trudnym czasie przede wszystkim pamiętajmy o:

Przypominam też, że udział w naszych zajęciach ma charakter dobrowolny; jeśli ktoś z uczestników lub rodziców boi się w obecnym czasie uczęszczać lub przyprowadzać dziecko na zajęcia – to oczywiście lepiej zostać w domu.

Jak do tej pory w Młodzieżowym Domu Kultury nie mieliśmy do czynienia z przypadkiem koronawirusa wśród nauczycieli ani uczestników; wierzę, że dzięki ścisłemu przestrzeganiu wymienionych zasad, będzie tak nadal.

Jednakże biorąc pod uwagę lawinowe wzrosty zachorowań w kraju być może niebawem będziemy zmuszeni do przejścia na kształcenie zdalne; dlatego też apeluję do uczestników o zalogowanie się na platformie Teams ( hasła dostępne u nauczycieli ), na której odbywać się będą zajęcia w takim przypadku.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i siły. Wierzę, że dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przetrwamy ten trudny czas.

Małgorzata Domeradzka