Szanowni rodzice i wychowankowie

Od 1 czerwca do 23 czerwca 2021 r. odbywa się rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia w MDK w 2020/2021 roku.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) można składać osobiście w sekretariacie MDK, wrzucić je do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych lub wysłać skan wniosku na adres: .  podając w tytule e-maila imię i nazwisko uczestnika.

Wnioski do pobrania tutaj:

 lub na stoliku przy wejściu do MDK.

Prosimy o wypełnianie osobnych wniosków do każdego rodzaju zajęć (jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko na 3 zajęcia, np. język, plastyka i pianino, to trzeba przysłać lub przynieść 3 osobne wnioski).

Przy wypełnianiu wniosku proszę wyraźnie wpisać imię i nazwisko kandydata, obowiązkowo podać numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wpisać datę (nie wcześniejszą niż 1 czerwca 2021). Proszę też koniecznie przeczytać klauzulę informacyjną i zaznaczyć czy wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody na przetwarzanie danych.

Czekamy na wasze wnioski.

Małgorzata Domeradzka