Szanowni rodzice i uczestnicy

W dniach od 2 sierpnia g. 11 do 27 sierpnia g. 11 można składać wnioski o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Wnioski można składać osobiście w siedzibie MDK, wrzucając je do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych lub wysyłając skan wniosku na adres: .

podając w tytule e-maila imię i nazwisko uczestnika.

Wnioski do pobrania tutaj:

lub w siedzibie MDK.

Przy wypełnianiu wniosku proszę wyraźnie wpisać imię i nazwisko kandydata, obowiązkowo podać numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Proszę też koniecznie przeczytać klauzulę informacyjną i zaznaczyć czy wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody na przetwarzanie danych.

Dziękuję i pozdrawiam,

Małgorzata Domeradzka