Zgodnie z art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym informuję o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2022/2023.

 

Szanowni rodzice i kandydaci

Od 6 czerwca do 29 czerwca 2022 r. odbywa się rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia w MDK w 2022/2023 roku.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) można składać osobiście w sekretariacie MDK lub wysłać skan wniosku na adres: . podając w tytule e-maila imię i nazwisko uczestnika.

Wnioski do pobrania tutaj lub w sekretariacie.

Prosimy o wypełnianie osobnych wniosków do każdego rodzaju zajęć (jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko na 3 zajęcia, np. język, plastyka i pianino, to trzeba przysłać lub przynieść 3 osobne wnioski).

Przy wypełnianiu wniosku proszę wyraźnie wpisać imię i nazwisko kandydata, obowiązkowo podać numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wpisać datę (nie wcześniejszą niż 6 czerwca 2022). Proszę też koniecznie przeczytać klauzulę informacyjną i zaznaczyć czy wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody na przetwarzanie danych.

Czekamy na wasze wnioski.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM NA ROK 2022/2023.

Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęciezakończenie
Składanie deklaracji o kontynuowaniu udziału w zajęciach.09 maja 2022 r.
godz. 11.00
28 maja 2022 r.
godz. 11.00
Podanie do wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc na poszczególne zajęcia.02 czerwca 2022 r. godz. 11.00 
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).06 czerwca 2022 r.
godz. 11.00
29 czerwca 2022 r.
godz. 11.00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)30 czerwca 2022 r.
godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych04 lipca 2022 r. godz.12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych05 lipca 2022 r.
godz. 12.00
Rodzaj czynnościTermin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęciezakończenie
Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)
01 sierpnia 2022 roku od godz. 11:0026 sierpnia 2022 roku do godz. 11:00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)29 sierpnia 2022 roku godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych29 sierpnia 2022 roku godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia na zajęcia w MDK.30 sierpnia 2022 r.
godz. 11.00