W bieżącym roku szkolnym 13 uczestników kół języka niemieckiego brało udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka niemieckiego „OLIMPUS”. Uczniowie zmagali się z testami jednokrotnego wyboru składającymi się z 30 pytań.

Dwie osoby zostały laureatami ww.  olimpiady: Jonatan Calak zdobył I miejsce, natomiast Pola Piechocka zajęła V miejsce. Nagrody dla laureatów ufundowała Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania oraz słodkie upominki.

Gratulujemy!