Dnia 4 czerwca 2022r. odbył się w Warszawie Ogólnopolski Festiwal Poezji, Piosenki i Teatru Francuskiego „Prof-Europe 2022". Wydarzenie to zostało reaktywowane po ponad dwóch latach i miało bardzo uroczystą oprawę. Czworo uczestników francuskiej grupy teatralno-recytatorskiej wzięło udział w preselekcjach, z których wyłoniono dwie osoby recytujące i uczestniczkę wykonującą piosenkę.Troje, wybranych – w sumie - uczestników wraz ze swoją nauczycielką – Inką Serdakowską pojechało 4 czerwca do Warszawy i odnieśli znaczący sukces, albowiem nagrodzeni zostali czołowymi lokatami: I miejsce w recytacji – Krystian Papuga, III miejsce w recytacji – Emilia Thebline, I miejsce w piosence – Maja Frynia oraz zaproszeni zostali do kolejnej edycji festiwalu w przyszłym roku. GRATULUJEMY!!!