Zgodnie z art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) po wcześniejszym uzgodnieniu z

Szanowni Uczestnicy i Rodzice!

Od dnia 12 kwietnia Młodzieżowy Dom Kultury wznawia zajęcia stacjonarne, z możliwością powrotu do nauczania

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników, ich rodzin i pracowników oraz kolejnymi

 
W ostatnim czasie rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt."Dziś inne niż wczoraj" organizowany przez PMDKiS w Wieluniu.Trzech

Francuska grupa teatralno-recytatorska "Deja vu" prezentuje fragmenty swoich działań artystycznych realizowanych w roku szkolnym 2020/21.
Zapraszamy

Po systematycznych treningach i przygotowaniach na zajęciach tenisa stołowego w MDK nadszedł czas długo oczekiwanego Turnieju Tenisa Stołowego, w

Wystawa uczestników kół plastycznych - grupa starsza część 1.

Opiekun Joanna Tarczyńska.

Wystawa

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury po raz trzynasty był organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Instrumentalistów. Patronat nad przeglądem objął

Zapraszamy do obejrzenia werdyktu jury z  XIII Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Instrumentalistów. Dziękujemy za liczny udział w konkursie i

XII Wojewódzki Przegląd Młodych Instrumentalistów

W sobotę 22 lutego 2020r. odbył się XII Wojewódzki Przegląd Młodych Instrumentalistów