Zajęcia plastyczne adresowane do dzieci w wieku 5-7 lat.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci, pobudzanie kreatywności i wyobraźni.

Podczas zajęć  uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak: collage, malowanie, lepienie, wydzieranki, malowanie na szkle, techniki dekoracyjne.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej.