W MDK zajęcia z j. angielskiego prowadzone są dla 4 grup wiekowych: - dla uczniów klas I-III SP, - dla uczniów klas IV-VIII SP, - gimnazjalistów, - licealistów. W procesie nauczania kładziony jest szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Zajęcia urozmaicone są poprzez wprowadzenie gier i zabaw językowych oraz materiałów autentycznych t.j. teksty piosenek, wiersze. Uczestnicy zajęć są przygotowywani do udziałów w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego.