kl. I-III SP poziom I poniedziałki 15:00 – 15:50

czwartki 15:00 – 15:50 kl.

I-III SP poziom III poniedziałki 16:00 – 17:40

czwartki 16:00 – 17:40

kl. IV-VI SP poziom I wtorki 15:15 – 16:55

kl. IV-VI SP/GIM poziom III wtorki 17:00 – 18:40

GIM/LIC poziom A1 wtorki 18:45 – 20:25

GIM/LIC poziom B1 poniedziałki 17:50 – 20:15

W MDK zajęcia z j. angielskiego prowadzone są dla 4 grup wiekowych: - dla uczniów klas I-III SP, - dla uczniów klas IV-VI SP, - gimnazjalistów, - licealistów. W procesie nauczania kładziony jest szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Zajęcia urozmaicone są poprzez wprowadzenie gier i zabaw językowych oraz materiałów autentycznych t.j. teksty piosenek, wiersze. Uczestnicy zajęć są przygotowywani do udziałów w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego.