W MDK zajęcia z j. angielskiego prowadzone są dla 7 grup wiekowych: - dla uczniów klas I-II SP, II - III SP, III-IV SP - dla uczniów klas IV- V SP, V-VI SP, VII -VIII SP, - oraz dla grupy zaawansowanej czyli uczniów technikum i liceum. W procesie nauczania kładziony jest szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Zajęcia urozmaicone są poprzez wprowadzenie gier i zabaw językowych oraz materiałów autentycznych. Uczestnicy zajęć przygotowują się do udziałów w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego.