Koło języka francuskiego Koło Języka Francuskiego prowadzi grupy językowe dla: ?- dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej ( początkujących i średniozaawansowanych); - młodzieży stawiającej pierwsze kroki w poznawaniu języka francuskiego z klas gimnazjalnych i licealnych; - młodzieży na średnim poziomie zaawansowania z klas gimnazjalnych i licealnych; - dla osób zainteresowanych działaniami artystycznymi w języku francuskim we francuskiej grupie teatralnej Déja Vu i w grupie recytatorskiej (zajęcia indywidualne). ?

STAWIAMY NA: o komunikację w języku francuskim, o ćwiczenie czterech podstawowych kompetencji w zakresie; mówienia, pisania, słuchania i czytania – kompetencje sprawdzane na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym, o przygotowanie do poszczególnych jednostek egzaminu międzynarodowego DELF, o poznawanie kultury i cywilizacji francuskiej, o wykorzystanie technik teatralnych w nauczaniu języka francuskiego i realizacje spektakli teatralnych w języku francuskim, w języku polskim i dwujęzycznie, o poznawanie literatury francuskiej i jej interpretację na konkursach recytatorskich, o współpracę ze stowarzyszeniami teatralnymi w Europie na rzecz doskonalenia i wymiany doświadczeń teatralnych wśród młodzieży i ich nauczycieli.