Koła języka niemieckiego zapraszają na zajęcia dzieci i młodzież, które zaczynają naukę języka lub chcą ją kontynuować. Na kołach języka niemieckiego prowadzone są zajęcia: - ogólne (wszystkie poziomy), - przygotowawcze: do egzaminów maturalnych, do szkół wyższych oraz egzaminów międzynarodowych. Podczas prowadzenia zajęć z języka niemieckiego realizowane są następujące cele i zadania: - komunikowanie się w języku niemieckim, - dysponowanie podstawowymi informacjami o krajach niemieckojęzycznych, - poznanie panujących w tych krajach zwyczajów, - osiągnięcie przez ucznia kompetencji językowej zapewniającej posługiwanie się językiem w kraju języka docelowego, - umiejętność wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji, - orientowanie się w formach literackich, - orientowanie się w treści tekstu pisanego.
Obecnie zajęcia odbywają się w siedmiu grupach:
1. Grupa początkująca poziom I 
a) I grupa (klasy III – V),
b) II grupa (klasy VI – VII).
2. Grupa początkująca poziom II (klasy V – VII).
3. Grupa średniozaawansowana (klasa VIII).
4. Grupa zaawansowana (młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz studenci).
5. Grupa początkująca SP Bełdów (klasy IV – VI).
6. Grupa średniozaawansowana SP Bełdów (klasy VII – VIII).
Uczestnicy zajęć języka niemieckiego biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z języka niemieckiego i już od kilku lat zostają laureatami w/w olimpiady.
Ponadto w kołach języka niemieckiego organizowane są spotkania opłatkowe, spotkania integracyjne oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego.