Koło języka niemieckiego zaprasza na zajęcia dzieci i młodzież, które zaczynają naukę języka lub chcą kontynuować naukę języka. Na kole języka niemieckiego prowadzone są zajęcia: - ogólne (wszystkie poziomy), - przygotowawcze: do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, do szkół wyższych oraz egzaminów międzynarodowych. Podczas prowadzenia zajęć z języka niemieckiego realizowane są następujące cele i zadania: - komunikowanie się w języku niemieckim, - dysponowanie podstawowymi informacjami o krajach niemieckojęzycznych, - poznanie panujących w tych krajach zwyczajów, - osiągnięcie przez ucznia kompetencji językowej zapewniającej posługiwanie się językiem w kraju języka docelowego, - umiejętność wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji, - orientowanie się w formach literackich, - orientowanie się w treści tekstu pisanego.