Propozycja Planu zajęć plastycznych na rok 2020/2021 Małgorzata Świątczak sala 17

 

Pracownia zajęć artystycznych Małgorzaty Świątczak, sala nr 17

Pracownia prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku

Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ucząc rysunku i malarstwa. Młodzież poznaje również różne techniki dekoracyjne (decoupage, mazaika, itp.)