Francuska Grupa Teatralna „SanSnomS” 
•    Zajęcia teatralne odbywają się w soboty w godzinach  9.00 – 12.40, zajęcia