Koło gitarowe prowadzi mgr sztuki Ireneusz Walczak gitarzysta zespołu FUNNY FINGERS, Orientacja na Orient, muzyk sesyjny.

Nauka gry na gitarze grupa początkująca. Celem koła jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami związanymi z problematyką gry na gitarze klasycznej, czy akustycznej. Koła podzielone są na różne grupy wiekowe. Przekrój wiekowy uczestników obejmuje dzieci od lat 7 do młodzieży gimnazjalno-licealnej. Na zajęciach poznajemy budowę gitary, jej historię, prawidłową postawę podczas gry, literaturę gitarową. Uczymy się akordów oraz kształcimy technikę obu rąk. Aktualnie są dwie grupy: początkująca I obejmująca uczestników uczących się zupełnie od początku wszelkich podstaw gry na gitarze oraz początkująca II na którą uczęszczają ci, którzy mieli minimalny kontakt z grą na gitarze.
Nauka gry na gitarze grupa średniozaawansowana obejmuje uczestników, którzy uczyli się podstaw gry na gitarze co najmniej jeden rok, mają wykształcony prawidłowy aparat gry oraz znają podstawowe akordy na gitarze. Dalsza nauka gry obejmuje zagadnienie płynnego łączenia akordów w utworach, naukę prostych piosenek wykonanych we właściwej rytmice w sposób płynny. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, raz w tygodniu.
Nauka gry na gitarze grupa zaawansowana. Jej uczestnicy to głównie młodzież gimnazjalno-licealna, która podstawy gry na instrumencie ma już za sobą. Celem pracy koła jest poznawanie trudniejszej literatury związanej z gitarą, akordów o rozszerzonej tonalności i dalsze rozwijanie techniki pracy obu rąk. W przypadku osób zainteresowanych grą na gitarze elektrycznej rozwijane są zagadnienia dotyczące gry na tym instrumencie takie jak: poznanie tajników gry na gitarze elektrycznej oraz elementów, które wchodzą w skład tego zagadnienia (kable, efekty, struny, kostki) ich używanie i dobór w zależności od potrzeb wykonawczych instrumentalisty. Poznajemy również techniki gry związane ściśle z gitarą elektryczną oraz literaturę muzyczną na gitarę elektryczną. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach.
Zespoły wokalno-instrumentalne. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Adresatem zajęć jest młodzież w wieku 14-22 lat, celem jest kształtowanie wrodzonej wrażliwości młodzieży, a także przygotowania jej do aktywnego i twórczego udziału w kulturze muzycznej.
Aktywność muzyczna młodego człowieka przejawia się w dwóch podstawowych formach. Są to śpiew i gra na instrumentach. Zespół wokalno-instrumentalny znakomicie łączy obie te formy, gwarantując jednocześnie różnorodność muzyczną. Zajęcia systematycznie rozwijają ekspresję twórczą uczestników zajęć. Pomagają w realizowaniu własnych pomysłów aranżacyjnych, kompozycyjnych czy improwizatorskich, dlatego odbywa się też wspólne muzykowanie uczestników i nauczyciela prowadzącego. Uczestnicy potrafią wykonywać podstawowe zagadnienia związane z grą na gitarze elektrycznej i rozwijają swoje umiejętności w grze

zespołowej.

Uczestnicy wszystkich kół nauki gry na gitarze wykazujący uzdolnienia i wysoki poziom w gry na instrumencie, biorą udział w i konkursach muzycznych, zdobywając corocznie nagrody na szczeblu regionalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Biorą również udział w koncertach na terenie MDK i regionu. W roku szkolnym uczestnicy kół gitarowych występowali między innymi w koncercie muzyki filmowej, koncertach kolędowych, koncercie „Gitaromania 2018”, koncercie kół instrumentalnych MDK, zdobyli również nagrody na konkursach muzycznych: X jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Młodych Instrumentalistów:

gitarzysta Eryk Walczak I miejsce w kategorii solista- szkoły ponadgimnazjalne, gitarzysta Bartek Kamiński wyróżnienie w kategorii solista- gimnazjum, zespół wokalno- instrumentalny „SKY” II nagroda w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych. Bartek Kamiński zdobył również III nagrodę na Konfrontacjach Scen Pozaszkolnych 2018 w Łodzi.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.