W zajęciach mogą brać udział zarówno osoby, które chciałyby dopiero zacząć swoją przygodę z instrumentem, jak i te, które znają już