W zajęciach mogą brać udział zarówno osoby, które chciałyby dopiero zacząć swoją przygodę z instrumentem, jak i te, które znają już podstawy gry i chcą kontynuować naukę. Uczestnicy są podzieleni na małe grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Poznają zapis nutowy, podstawy techniki gry na instrumencie, uczą się prostych utworów. Bardziej zaawansowani włączają do swojego repertuaru trudniejsze pozycje. Co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szk. uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na koncertach dla rodziców.Na zajęcia mogą się zapisywać dzieci i młodzież od I klasy szkoły podstawowej