Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lata.

Mają na celu rozwijanie uzdolnień tanecznych i wokalnych, rozbudzenie zainteresowań muzycznych, przygotowanie do współpracy w grupie.

W czasie zajęć dzieci poznają piosenki i tańce, uczą się gry na instrumentach Orffa, odkrywają fascynujący świat muzyki, a wszystko to odbywa się w formie zabawy. Uczestnicy przygotowują również programy artystyczne z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Matki. Zapraszają wtedy gości, z którymi razem bawią się, tańczą i śpiewają.