Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w różnym wieku, którzy uczą się śpiewu solowego i wielogłosowego, interpretacji wykonawczej z wykorzystaniem środków wyrazu artystycznego. Zajęcia wokalne to nie tylko próby i ćwiczenia, ale przede wszystkim wspaniała zabawa oparta na aktywności twórczej, ekspresji, realizacja pomysłów uczestników i instruktorów, dająca radość i satysfakcję w postaci sukcesów na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej Zajęcia prowadzi p. Renata Banacka-Walczak.