Zespoły Taneczne

ZESPÓŁ Tańca Ludowego „Podskok”

powstał w październiku 2008 roku, w ramach współpracy Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim ze Szkołą

Do zespołu uczęszcza młodzież w wieku 10-14 lat.

Na zajęciach uczestnicy poznają różne techniki taneczne. W trakcie roku szkolnego zespół bierze