Od września tego roku działają dwie grupy zespołu wokalnego - starsza (ostatnie klasy podstawówki i gimnazjum) oraz młodsza (klasy IV - VI szkoły

Zespół wokalny "Groszki" jest prowadzony przez Renatę Banacką- Walczak. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych-młodsze (do