W MDK działają dwie grupy wokalne, prowadzone przez p. Małgosię Domeradzką: starsza - "Humorki" i młodsza - "Fantazja". W obu grupach zajęcia

Zespół wokalny "Groszki" jest prowadzony przez Renatę Banacką- Walczak. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych-młodsze (do