Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która prowadzi działalność oświatowo- wychowawczą i kulturalną dla dzieci i młodzieży. Głównym celem naszej działalności jest rozbudzanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży, a także stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. 

MDK proponuje uczestnictwo w 56 formach zajęć stałych do których należą:

 • Koła języka francuskiego
 • Koła języka niemieckiego
 • Koła języka angielskiego
 • Koła taneczne
 • Koła plastyczne
 • Koła instrumentalne
 • Koła wokalne
 • Koło teatralne
 • Koła tenisa stołowego
 • Koło komputerowe
 • Koło robótek ręcznych
 • Rytmika przedszkolna
 • Akademia Przedszkolaka

Organizujemy: koncerty, festiwale, konkursy, turnieje, spektakle teatralne, wystawy, spotkania, warsztaty, projekcje filmowe dla szkół i przedszkoli. W ramach współpracy z środowiskiem bierzemy czynny udział w organizacji imprez i uroczystości lokalnych. 

Nasi uczestnicy osiągają czołowe lokaty na konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.

Posiadamy tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów" nadany przez ORE.