Drukuj

OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

 

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

 

KONKURSY POWIATOWE    

Łukasz Kalina dostał się do Zespołu Szkół Plastycznych w Łodzi

31 konkursów: 4 konkursy międzynarodowe, 14 konkursów ogólnopolskich, 10 wojewódzkich i 4 powiatowe 

W sumie 106 osiągnięć: 11 na szczeblu międzynarodowym i dwie osoby zdały międzynarodowy egzamin; 28 na szczeblu ogólnopolskim, 57 na szczeblu wojewódzkim i 8 na szczeblu powiatowym.