OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Międzynarodowy konkurs plastyczny

Konkursy międzynarodowe

•    Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Ministerstwo Kultury Japonii i firmę PENTEL:
- nagrody