Nabór do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie, kandydaci pełnoletni

Dzieci i młodzież kontynuujące edukację w Młodzieżowym Domu Kultury, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice lub pełnoletni uczestnicy zajęć składają jedynie pisemną "Deklarację kontynuacji udziału w zajęciach w roku szkolnym 2018/2019" w terminie od 24 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r., w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury. Deklarację o kontynuowaniu zajęć otrzymają Państwo w placówce.

Nabór na wolne miejsca w Młodzieżowym Domu Kultury rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku i potrwa do godz. 11:00 dnia 23 czerwca 2018 roku.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub kandydata pełnoletniego. Formularz „Wniosku o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim na rok szkolny 2018/19" dostępny jest w placówce. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy składać w Młodzieżowym Domu Kultury.
Poniżej oraz w komunikatach wywieszonych w Młodzieżowym Domu Kultury, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe ZASADY postępowania rekrutacyjnego do MDK w roku szkolnym 2018/2019 oraz Deklaracja kontynuacji znajdują się w pliku do pobrania.