Wystawa uczestników kół plastycznych - grupa starsza.

Opiekun Joanna Tarczyńska.

Wystawa cz. I

Wystawa cz. II